De VVD is niet meer op voorhand de grootste partij onder advocaten. D66 en VVD zijn in een nek-aan-nekrace verwikkeld, blijkt uit de verkiezingspeiling van het Advocatenblad. Een grote groep, bijna één op de vijf, is echter nog zwevend.

Door Sabine Droogleever Fortuyn

VVD en D66 zijn in een fel gevecht verwikkeld om de gunst van de advocaat. Waar traditioneel de liberalen konden rekenen op de meeste steun vanuit de advocatuur, steken de democraten hen nu naar de kroon. Een definitieve conclusie op grond van de peiling is gevaarlijk. Een grote groep, ruim 18 procent, moet zijn keuze nog maken. Wel toont de peiling een trendbreuk met de uitslagen van vier jaar geleden. Met 32 procent van de stemmen was de VVD toen de meest favoriete partij van advocaten. D66 kwam met bijna 28 procent van de stemmen op een tweede plaats.

In de periode van 19 januari tot en met 7 februari namen ruim zeshonderd advocaten deel aan het online onderzoek van het Advocatenblad. Dat precies in die periode justitieminister Ard van der Steur zich gedwongen zag af te treden, heeft de populariteit van de VVD onder advocaten geen goed gedaan.

Op de vraag of de politieke voorkeur de afgelopen vier jaar is veranderd, antwoordt een kleine 23 procent bevestigend. ‘Zie D66 als proteststem tegen onderdelen van het VVD-beleid,’ motiveert een advocaat de andere keuze. ‘Ik zweef al jaren tussen de linkervleugel van de VVD en de rechtervleugel van D66. Dat doe ik nog, maar op wie ik stem, wisselt dus wel,’ schrijft een ander. Deze reactie laat aan duidelijkheid ook niets te wensen over: ‘Een partij die het voor elkaar krijgt Opstelten, Teeven en Van der Steur op Justitie te zetten, kan mijn stem niet meer krijgen.’

Ook de PvdA ziet de aanhang onder advocaten slinken. ‘Mijn indruk is dat de PvdA in de coalitie een aantal essentiële punten uit het oog heeft verloren en daarmee aan geloofwaardigheid heeft ingeboet, zelfs wanneer het poldermodel in ogenschouw genomen wordt,’ schrijft een advocaat. ‘Ben nog steeds links georiënteerd, maar weet niet of het weer PvdA wordt. De partij is ernstig verzwakt en beweegt zich in de marge,’ aldus een andere advocaat.

De PVV wint aan populariteit. In 2013 kreeg de partij 2 procent van de stemmen, vier jaar later is het percentage gegroeid naar 3,6. ‘Grote zorgen over de islam en teleurgesteld in het slappe beleid van de VVD,’ licht een advocaat de keuze toe.

Op de vraag wat advocaten doen als ze minister van Veiligheid en Justitie zouden zijn, antwoorden velen dat ze de vergoedingen voor sociale rechtshulp zouden verhogen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie opsplitsen en zorgen voor transparantie binnen departementen, is een ander veelgenoemd actiepunt. Ook het vergroten van de capaciteit van de rechtspraak en de rechtspraak verbeteren in termen van doorlooptijden staan bij veel advocaten hoog op de agenda. Het reorganiseren van politie en justitie wordt daarnaast vaak genoemd. Daarbij pleiten veel advocaten voor extra aandacht voor de rechtsstaat, herstel van de trias politica, balans tussen veiligheid en grondrechten. ‘Terug naar de rechtsstaat. Om maar wat te noemen: Wet OM-afdoening en Wet Mulder afschaffen. Bestuurlijke boetes afschaffen. Boetes niet door robots laten opleggen, terug naar de menselijke maat,’ schrijft een advocaat.

Dit artikel is verschenen in het februarinummer van het Advocatenblad. Meer over de verkiezingen vindt u in ons Dossier Verkiezingen.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie