De Utrechtse advocaat Diana de Wolff (57) wordt de nieuwe bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is de opvolger van prof. Britta Böhler op de leerstoel die namens de NOvA is ingesteld.

De bijzondere leerstoel van Diana de Wolff is ondergebracht bij de afdeling Privaatrecht en maakt deel uit van het Amsterdam Centre on the Legal Professions.

De Wolff is voor vijf jaar benoemd. Over haar plannen als bijzonder hoogleraar zegt ze: ‘De per 2015 gewijzigde Advocatenwet bepaalt de kernwaarden van de advocatuur: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Deze kernwaarden beogen het maatschappelijke belang van goede rechtsbedeling voor iedereen. Zeker waar de kernwaarden in concrete praktijksituaties tegen elkaar schuren, ontstaan dilemma’s die kritische reflectie en debat verdienen.’

De Wolff wil zich in het onderwijs en onderzoek richten op de betekenis van de kernwaarden in de zeer divers geworden balie. ‘De goede rechtsbedeling staat onder druk, onder meer omdat hoge kosten en complexiteit de
toegang tot recht belemmeren en de beroepsgroep te maken heeft met de gevolgen van snelle economische en technologische veranderingen op de praktijkuitoefening.’

De Wolff wil zich ook richten op het functioneren van het toezicht. ‘De nieuwe Advocatenwet heeft het interne toezicht versterkt en systeemtoezicht ingevoerd. Het toezicht is onlosmakelijk verbonden met de vraag hoe de balie invulling geeft aan de kernwaarden’, aldus de nieuwe leerstoelhouder. ‘Ik zie ernaar uit om met de studenten die zich voor het mooie beroep van advocaat interesseren, deze thema’s verder uit te diepen. Verder zal ik graag binnen en buiten de balie de gedachtenvorming stimuleren over de positie en verantwoordelijkheid van de beroepsgroep in het rechtsbestel.’

De Wolff is sinds 1998 als arbeidsrechtadvocaat verbonden aan Stadhouders Advocaten in Utrecht.
Naast rechtsbijstandverlener is zij docent in postacademische arbeidsrechtopleidingen en publiceert zij regelmatig in sociaalrechtelijke vakbladen. De Wolff is advocaat-lid van het hof van discipline en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof ’sHertogenbosch. Eerder, van 1983 tot 1993, was De Wolff advocaat in een sociale rechtshulppraktijk in Arnhem. Tussen 1999 en 2007 was zij voor GroenLinks lid van de Eerste Kamer en woordvoerder justitie en sociale zaken en werkgelegenheid. Van 2008 tot 2013 was zij lid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten. Zij hield zich in die periode onder meer bezig met het thema vakbekwaamheid en was vanaf medio 2012 tevens waarnemend algemeen deken.

De Wolff voltooide in 1982 in Utrecht haar studie Nederlands recht (met strafrecht als afstudeerrichting) en promoveerde in 1999 in Nijmegen op een proefschrift over de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Foto: UvA, Dirk Gillissen

Advertentie