Kamerlid Michiel van Nispen (SP) heeft minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok in schriftelijke Kamervragen gevraagd of het klopt dat de rechtspraak de komende twee jaar 227 rechters tekort komt. Ook wil hij weten hoe dit tekort zich verhoudt tot eerdere, geruststellende antwoorden van de minister.

De rechtspraak heeft te kampen met een groot capaciteitsprobleem. Per saldo is er voor 2017 een tekort van 99 rechters. Voor 2018 is nog eens een tekort van 128 rechters beraamt. Dat constateerden de aanwezigen tijdens een vergadering van de Raad voor de rechtspraak en de zeventien presidenten van rechtbanken en andere rechtsprekende instanties eind november vorig jaar. Vertrouwelijke verslagen van de vergadering kwamen in handen van dagblad Trouw.

Van Nispen wil van de minister weten of deze aantallen kloppen en hoe dat tekort zich verhoudt tot eerdere geruststellende antwoorden. Binnen de rechtspraak zouden er blijkens eerdere cijfers van het kabinet slechts 19 vacatures zijn.

De president van de rechtbank Den Haag waarschuwde ervoor dat, gelet op het opleidingstraject, niet gedacht moet worden dat alle openstaande vacatures dit jaar vervuld zullen worden. Van Nispen vraagt de minister om een reactie op deze waarschuwing. Ook wil hij weten wat de bewindsman vindt van de constatering van de top van de rechtspraak dat in de praktijk te weinig kwalitatief goede kandidaten zich voor het rechterschap melden.
Advertentie