Er zijn nog geen wettelijke eisen voor de kwaliteit van dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars. Judith Swinkels (D66) heeft daarover Kamervragen gesteld aan minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok.

Judith Swinkels vraagt de minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok of hij nog steeds van mening is dat met inmiddels 3,2 miljoen polishouders in Nederland, wettelijke eisen voor de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk, in Nederland niet nodig zijn. Als de minister van standpunt is veranderd, vraagt ze hem hoe hij deze eisen gaat realiseren.

In de Kamervragen verwijst Swinkels naar de uitzending van Tros-Radar van 5 december 2016  over de kwaliteit van de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars. Onduidelijk is volgens Swinkels welke stappen er zijn genomen om de kwaliteitsproblemen binnen de juridische dienstverlening op te lossen. Ze hamert daarbij met name op het ontbreken van een onafhankelijke klachteninstantie, de mogelijkheden tot het houden van toezicht en wettelijke eisen voor de dienstverlening door rechtsbijstandverzekeraars.

De problemen over de kwaliteit van de dienstverlening werden al in 2012 vastgesteld in het WODC-onderzoek Hulp bij juridische problemen. Zo doen zich bij zowel advocaten en rechtsbijstandverzekeraars problemen voor bij het verkrijgen van toegang tot de dienstverlening. Ook halen advocaten soms cliënten binnen door kennis, ervaring of vaardigheden voor te wenden waarover ze niet beschikken, zo blijkt uit het onderzoek.

Advertentie