Advocaten leggen geld toe op het verlenen van verhoorbijstand. Daarnaast is het bijwonen van een verhoor vaak moeilijk te plannen. Dat zijn twee conclusies die volgen uit een klein onderzoek door studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De studenten ondervroegen in opdracht van het blad Mr. acht advocaten van verschillende soorten praktijken. Er werd onderscheid gemaakt in strafrechtadvocaten op betalende basis, piketadvocaten, advocaten op toevoegingsbasis en advocaten met een algemene rechtspraktijk.

Financieel gezien is het geen rooskleurig plaatje. Een advocaat krijgt maximaal 300 euro voor een verhoor. ‘In kleine zaakjes is de beloning adequaat, in grote zaken beslist niet,’ vindt advocaat Michael Berndsen van Meijers Canatan Advocaten in Amsterdam. ‘Een aangehouden cliënt kan je zomaar anderhalve dag kosten. Dan is de beloning onacceptabel laag.’

Ook op organisatorisch gebied zorgt de verhoorbijstand vaak voor hoofdbrekens. Het bijwonen van het verhoor is moeilijk in te plannen, onder andere omdat de recherche soms pas kort van tevoren belt.

De geïnterviewde advocaten zijn het erover eens dat de verhoorbijstand een goede zaak is voor de verdachten. Rechercheurs maken zich minder vaak schuldig aan intimidatie van verdachten doordat de advocaten hen op de vingers kijken. Dat verkleint de kans op valse bekentenissen en daarmee het risico op gerechtelijke dwalingen, vermoeden de geïnterviewde advocaten.

Momenteel doet het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar de ervaringen van rechercheurs met de raadsman tijdens het politieverhoor. De resultaten worden aankomende zomer gepresenteerd.

Advertentie