Bedrijfsjuristen die in-house bij een onderneming werken zonder dat zij in dienst van die onderneming zijn, kunnen nu lid worden van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB). Dat blijkt uit een persbericht van de organisatie. Tot voor kort was het lidmaatschap voorbehouden aan bedrijfsjuristen die in dienst zijn van het bedrijf waarvoor zij werken.

Ook bedrijfsjuristen die werken voor een organisatie die wel ondernemingsactiviteiten uitoefent, maar niet primair op winst gericht is, kunnen nu lid worden. Denk daarbij aan ziekenhuizen en musea.

De wijziging is het gevolg van de statutenwijziging van het NGB op 15 februari jongstleden. Achterliggende gedachte is dat tegenwoordig een grote groep bedrijfsjuristen niet meer in dienst is van de onderneming waarvoor zij in-house werkt, terwijl de werkzaamheden hetzelfde zijn. Ze zijn bijvoorbeeld ZZP’er of worden ingezet via een detacheringsbureau. Door deze statutenwijziging biedt het NGB deze groep bedrijfsjuristen nu ook toegang tot zijn netwerk en opleidingen.

Advertentie