Jan de Bie Leuveling Tjeenk, advocaat en partner bij de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam, is per 1 april 2017 benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Corporate Litigation aan de Vrije Universiteit.

De Bie Leuveling Tjeenk is gespecialiseerd in corporate litigation, financial services litigation en massaclaims. Hij treedt regelmatig op als advocaat voor corporates en financiële instellingen, met name bij massaclaims. Zo staat hij onder meer de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij in de zaak tegen 127 Groningers die claimen immateriële bevingsschade te hebben geleden. Daarnaast vertegenwoordigt hij Shell in de zaak rondom olieschade in Nigeria.

De Bie Leuveling Tjeenk werkt al sinds 1998 bij De Brauw. Hij werd in 2006 partner bij het advocatenkantoor. Hij publiceert met regelmaat over onderwerpen rondom corporate litigation en massaclaims.

Advertentie