Dick Allewijn (1952) is per 1 april 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Mediation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij wordt hiermee de eerste bijzonder hoogleraar Mediation van Nederland.

‘De jurist van de toekomst geeft niet alleen vorm aan de rechtsstrijd, maar ook aan de rechtsvrede en kan zijn cliënten bijstaan in het voorkomen, hanteren en oplossen van conflicten,’ aldus Allewijn.

De bijzondere leerstoel is ingesteld door Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en het Centrum voor Conflicthantering (CvC, opleidingsinstituut mediation). Tot het takenpakket van bijzonder hoogleraar Mediation behoren het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs op het gebied van mediation binnen de afstudeerrichting Conflicthantering, Rechtspraak en Mediation van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, onderzoek en het begeleiden van promotieonderzoek.

Dick Allewijn (1952) is oud-rechter en oud-bestuurslid van de rechtbanken Den Haag en Amsterdam. Hij is lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators en voert sinds 2000 zijn eigen mediationpraktijk te Den Haag.

Advertentie