De Europese markt voor fusies en overnames wordt geconfronteerd met politieke onzekerheid, veroorzaakt door verkiezingen in Frankrijk en Duitsland en de Brexit. Bovendien zijn Amerikaanse bedrijven eerder geneigd in eigen land overnames te plegen dan in Europa, onder invloed van het America First-beleid van president Trump. Dat concludeert CMS in het eigen jaarlijkse M&A-onderzoek. 

Het internationale advocatenkantoor CMS zegt het komend jaar voldoende kansen en mogelijkheden te zien voor M&A in Europa, maar ziet de groei al wel enige tijd afvlakken. ‘In het algemeen kan worden gesteld dat het transactieklimaat in 2016 qua waarde en omvang vergelijkbaar was met 2014. 2016 was dus een goed jaar, maar niet een topjaar zoals 2015.’

Niettemin telde Europa meer deals dan andere regio’s in de wereld. Met name Aziatische beleggers toonden belangstelling voor Europese ondernemingen.

CMS zegt ook veranderingen te zien in risico-allocatie. Kopers worden voorzichtiger en proberen meer risico achter te laten bij verkopers, daarmee een eind makend aan de gestage ontwikkeling ten gunste van verkopers die er sinds 2010 was.

Een andere trend betreft de groeiende populariteit van earn-outs, waarbij de koopsom wordt gekoppeld aan de toekomstige resultaten. Kopers zijn minder bereid om de gehele koopprijs direct te voldoen. Ruim een vijfde van de 3.200 onderzochte transacties bevatte een vorm van earn-out.

De trends in Nederland wijken wat af van die in andere landen, constateert CMS. Zo ligt in ons land het maximale aansprakelijkheidsbedrag voor de verkoper doorgaans wat lager en is de garantietermijn wat korter dan in andere delen van Europa.

 

 

Advertentie