Rechters zijn tegenwoordig geneigd te doen wat de Hoge Raad opdraagt, zegt advocaat Willem Jebbink die tijdens een uitzending van Lawyers Tour werd gevraagd naar zijn mening over de kwaliteit van rechters. ‘Ik heb het idee dat vroeger rechters gedurfdere uitspraken durfden te doen.’

‘Ik vind dat er een voorzichtigheid is ingesleten,’ zegt Willem Jebbink (Jebbink Soeteman advocaten) over de rechterlijke macht. ‘En ook de Hoge Raad heeft in Nederland niet de wijsheid in pacht.’ De advocaat van onder meer Volkert van der Graaf werd in Woudschoten ondervraagd tijdens de introductie van de Beroepsopleiding Advocaten.

Op de vraag: De staat speelt een goede rol bij bescherming van de rechtsstaat antwoordt Jebbink ontkennend. De publieke opinie en politiek zijn volgens hem gericht op zwaarder straffen, meer bevoegdheden voor het Openbaar Ministerie. Rechtsbescherming is volgens Jebbink op dit moment ‘echt een zorgenkindje’.

Met media-aandacht gaat Jebbink voorzichtig om. Het voeren van de verdediging via de media is volgens hem vaak helemaal niet de geëigende weg. Veel collega’s benaderen de media volgens Jebbink niet vanwege het belang van hun cliënt, maar voor hun eigen belang. ‘Ze willen zichzelf etaleren.’

Begin december kwam Jebbink zelf ook in de media vanwege zijn verdediging van Volkert van der Graaf. ‘Dat was functioneel,’ verweert Jebbink zich. ‘De zaak was een feit, de media-aandacht was een feit, en dat was allemaal gericht tegen mijn cliënt. Als ik dan besluit om niks te doen, om dat beeld enigszins te keren, ben ik bang dat het  Openbaar Ministerie op voorsprong staat.’
Advertentie