Het aantal verzoeken om het Openbaar Ministerie opdracht te geven vervolging in te stellen, is de afgelopen tien jaar met bijna 30 procent gestegen. Cijfers van de Raad voor de rechtspraak geven dat aan. In 2005 vonden er 2.225 artikel 12-procedures plaats, in 2016 waren dat er 2.885.

Als het OM afziet van vervolging, kan het gerechtshof via een artikel 12-procedure worden gevraagd alsnog opdracht tot vervolging te geven. De afgelopen tien jaar is het aantal artikel 12-procedures fors gestegen.

NRC Handelsblad  noemde  hiervoor verschillende redenen. Slachtoffers hebben de afgelopen decennia een steeds grotere rol toebedeeld gekregen in het strafproces. Als tweede reden wordt de toegenomen mondigheid genoemd.  Daarbij wordt het argument genoemd dat vooral relatief ‘kleine’ zaken snel door de molen worden gedraaid. Slachtoffers krijgen daarbij soms te weinig te horen waarom hun zaak is geseponeerd.

Het aantal artikel 12-procedures dat daadwerkelijk tot vervolging leidt is met 10 procent door de jaren heen overigens stabiel gebleven.

Advertentie