Het VVD-Kamerlid Joost Taverne heeft kort voor zijn vertrek uit de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingetrokken dat de rechtstreekse werking van internationale verdragen in het Nederlandse recht zou beperken. Precies dat wetsvoorstel, dat deel uitmaakte van het verkiezingsprogramma van de VVD, leidde tot kritiek van onder meer de Commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s. Die gaf de VVD vorige maand daarvoor zelfs een rood licht.

Taverne nam deze week afscheid van de Tweede Kamer. Een van zijn laatste daden was het intrekken van het wetsvoorstel dat de directe doorwerking van internationale verdragen wilde tegengaan. Daarmee heeft het Kamerlid feitelijk een onderdeel van het verkiezingsprogramma van de VVD ongedaan gemaakt. De liberalen kregen in februari twee rode lichten toebedeeld van de commissie Rechtsstatelijkheid. Een van die twee is nu omgezet in groen, bevestigt Wouter Veraart, voorzitter van de commissie. Veraart zegt verheugd te zijn over het besluit van de VVD.

Of het rode licht van de commissie de VVD tot inkeer heeft gebracht is niet duidelijk. Taverne zelf zegt daar niets over. In zijn toelichting op de intrekking van het wetsvoorstel schrijft hij dat in Nederland een reeks initiatieven in gang is gezet die leiden tot wat hij beoogde. Hij doelt daarmee onder meer op recente jurisprudentie van de Hoge Raad.

 

Advertentie