Mr. Rieke Samson-Geerlings wordt voorzitter van het Adviescollege Levenslanggestraften. De ministerraad heeft besloten haar per 1 april 2017 te benoemen op voordracht van staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, meldt de Rijksoverheid vrijdag.

Het Adviescollege Levenslanggestraften zal de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie adviseren of een levenslanggestrafte na de eerste 25 jaar celstraf in aanmerking kan komen voor re-integratie-activiteiten, voorafgaand aan de herbeoordeling.

Daarvoor wordt in het Pieter Baan Centrum een risicoanalyse uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar onder meer persoonlijkheidsontwikkeling en gewelddadig gedrag. Het adviescollege beoordeelt of de uitkomsten van deze onderzoeken aanleiding geven om de gedetineerde te laten starten met zijn re-integratie.

Het college is momenteel in oprichting en zal uiteindelijk naast de voorzitter bestaan uit twee juristen, een psycholoog en een psychiater. Naar verwachting zal het college per mei 2017 voltallig zijn en van start gaan.

Samson-Geerlings was eerder officier van justitie in Rotterdam, advocaat-generaal in Arnhem en hoofdofficier in Dordrecht en Utrecht. Later werd ze procureur-generaal. In 2009 nam ze hiervan afscheid. Samson werd vooral bekend als voorzitter van de Commissie-Samson die in 2010 is ingesteld. De commissie heette officieel de ‘Commissie onderzoek seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen zijn geplaatst’.

Advertentie