De International Bar Association (IBA) onderzoekt de redenen van vrouwelijk advocaten om te vertrekken bij een advocatenkantoor en soms helemaal uit de advocatuur te gaan.

Mannelijke advocaten zijn oververtegenwoordigd in de senior functies binnen de advocatuur. Dat terwijl er op mondiaal niveau veel vrouwelijke rechtenstudenten afstuderen en instromen binnen de balies. De Legal Policy & Research Unit van de IBA doet onderzoek naar de oorzaken hiervan.

Het onderzoek is erop gericht om de beweegredenen van advocaten die kiezen voor een ander pad binnen hun carrière beter te begrijpen. Dat begrip zullen advocatenkantoren gebruiken bij het ontwikkelen van strategieën om hun advocaten aan boord te houden.

Beantwoording van de vragen neemt 15 tot 20 minuten in beslag en gaat over de huidige werkgever, carrière moves, promotie sinds de toelating tot de balie en toekomstige loopbaanwensen. Het onderzoek is anoniem en de antwoorden op de vragen worden vertrouwelijk behandeld.
Advertentie