De noordelijke deken Rob Geene en De Haan Advocaten in Groningen gaan proberen hun geschil in onderling overleg te beslechten. De Raad van Discipline geeft beide partijen daartoe twee maanden de tijd, meldt het Dagblad van het Noorden.

Geene diende eerder bij de raad een klacht in tegen De Haan, wegens diens massaclaim tegen de NAM op basis van no cure no pay. Deken Rob Geene acht die constructie in strijd met gedragsregel 25. Dinsdag diende de inhoudelijke behandeling van de tuchtzaak. Afgesproken is dat beide partijen er gezamenlijk uit proberen te komen. Lukt dat niet, dan wordt de procedure bij de raad voortgezet en volgt alsnog een uitspraak.

 

Advertentie