Elke drie jaar voert de Rechtspraak een klantwaarderingsonderzoek uit om te achterhalen hoe de professionals (en rechtzoekenden) een bezoek aan de rechtbank ervaren. Deelname van advocaten is daarbij belangrijk, zo wordt benadrukt op de betreffende webpagina van de Rechtspraak. 

Het onderzoek wordt door het onafhankelijk onderzoeksbureau SAMR afgenomen via een korte online enquête. De vragen hebben betrekking op zaken als de openingstijden, faciliteiten, bereikbaarheid van medewerkers en de vindbaarheid van informatie op de website.

De link naar de vragenlijst wordt de komende tijd via verschillende kanalen verspreid, onder meer via het periodieke Ordebericht van de NOvA. De resultaten van het KWO worden in december 2017 beschikbaar gemaakt.

Advertentie