Een viertal Nederlandse advocaten heeft bij de Europese Commissie in Brussel een klacht ingediend tegen Nederland. De klacht betreft het ongemotiveerd afdoen van zaken door de hoogste Nederlandse rechters, de Hoge Raad en de Raad van State, waarin is gevraagd om uitleg van het Europees recht.

Volgens de advocaten Thom Dieben (JahaeRaymakers Advocaten, Rotterdam), Angelique Perdaems (Hertoghs Advocaten, Rotterdam), Erik Scheers (Scheers Advocatuur, Amsterdam) en Jaap Lameijer (DLA Piper, Amsterdam) wijzen de hoogste Nederlandse rechters het stellen van prejudiciële vragen af zonder motivering. Dat terwijl dit volgens vaste jurisprudentie wel zou moeten gebeuren. Het gaat om zaken over het vreemdelingenrecht, het strafrecht en het belastingrecht.

Uit verschillende uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof van Justitie blijkt dat de hoogste nationale rechter verplicht is om vragen te stellen aan het Hof van Justitie als het gaat om uitleg van het Europees recht. Enkel onder strikte voorwaarden is dat niet nodig: wanneer de vraag irrelevant is voor de beslechting van het geschil, als het Hof deze vraag al eerder heeft beantwoord of indien er geen twijfel bestaat over de uitleg van het Unierecht. Is volgens de rechter een uitzondering van toepassing, dan zal hij dit uitgebreid moeten motiveren.

Door de ingediende klacht kan de Europese Commissie nu aan Nederland om uitleg vragen en een inbreukprocedure starten bij het Europees Hof vanwege schending van het Europees recht.

Advertentie