De AIVD heeft tussen oktober 2015 en maart 2016 meerdere malen gesprekken tussen advocaten en hun cliënten afgeluisterd en uitgewerkt. Dat schrijft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een rapport, dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Volgens de CTIVD heeft de AIVD drie keer onrechtmatig gesprekken van zogeheten targets met advocaten uitgewerkt. Het betreft hier de indirecte inzet van een bijzondere bevoegdheid jegens advocaten, waarbij met betrekking tot het uitwerken, de Tijdelijke Toetsingscommissie vooraf om advies had moeten worden verzocht. De inhoud van de uitgewerkte gesprekken bevatten geen concrete aanwijzingen van gevaar voor de nationale veiligheid. De gesprekken en de uitwerkingen daarvan hadden daarom moeten worden vernietigd.

De AIVD overtrad daarnaast de regels bij het hacken van een Nederlander in het buitenland, waarvan onduidelijk was of hij nog advocaat was. De AIVD had in dat geval deugdelijker moeten onderzoeken en motiveren in hoeverre de persoon nog werkzaam was als advocaat.

De commissie adviseert de AIVD onderschepte irrelevante vertrouwelijke communicatie terrstond te vernietigen en dat ook vast te leggen. Het bewaren van vertrouwelijke communicatie en de toegang daartoe moet worden beperkt tot het strikt noodzakelijke, stelt de CTIVD.

Daarnaast adviseert de commissie de AIVD te voorzien van actuele gegevens van advocaten die staan ingeschreven als advocaat in Nederland, een andere lidstaat van de EU of bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

 

 

 

Advertentie