Het kostte enig gegoochel met artikel 60ab en 60b Advocatenwet, maar de deken heeft zijn doel bereikt: de advocaat van de oprichter van ‘No Surrender’, verdacht van het beïnvloeden van getuigen en het overtreden van Opiumwet en Wwft, mag ook als hij vrijkomt niet aan de slag als advocaat.

Hectische toestanden. Op 2 maart sprak de Amsterdamse raad van discipline op verzoek van de deken een 60ab-schorsing uit voor zolang mr. X vast zou zitten. Verdere beslissingen wilde men niet nemen omdat mr. X er niet bij was en zijn advocaat om uitstel had verzocht.

Maar ja, die vrijheidsbeneming kon op 9 maart eindigen, dus op 3 maart verzocht de deken al om voortzetting van de behandeling van het – intussen uitgebreide – verzoek.

Op 6 maart zitting. Mr. X werd halsoverkop uit het huis van bewaring gehaald, zijn advocaat verscheen maar verdween weer (waarom hij de zaak neerlegde wordt niet duidelijk), dus mr. X moest het in zijn eentje zien te rooien. Een verzoek om uitstel – zitting op zó korte termijn, en dan zonder advocaat, terwijl mr. X in hechtenis met beperkingen had gezeten – haalde het niet. Althans, voor zover het de 60b-schorsing betrof. Motivatie: onvoldoende belang, want zolang hij gedetineerd was gold die 60ab-schorsing en, daarna zou hij van de 60b-schorsing opheffing kunnen vragen op grond van artikel 60b lid 7.  Dat geldt natuurlijk altijd, maar ja…

Toen legde mr. X het hoofd maar zo’n beetje in de schoot: hij was het niet eens met alles wat hem werd verweten, maar hij refereerde zich aan het oordeel van de raad, zoals dat dan heet.

Nog diezelfde dag werd uitspraak gedaan: in een kop-staartuitspraak (zie je niet veel) kreeg mr. X een 60b-schorsing voor onbepaalde tijd opgelegd. En nu hebben we dan de uitgewerkte uitspraak die op 20 maart het licht zag.

Een flinke greep uit het assortiment verwijten: na faillissement van een cliënt nog betalingen namens de cliënt gedaan, zware verdenking beïnvloeding getuigen in die No Surrender-zaak, drugslaboratoria in huis en tuinhuis, verdenking witwassen, en het kantoor was een ‘grote ongeorganiseerde bende’.

Of mr. X zelf had verwacht dat hij hier nog makkelijk vanaf zou komen valt te betwijfelen: hij had de huur van zijn Amsterdamse kantoor in januari op zo kort mogelijke termijn opgezegd…

Door Trudeke Sillevis Smitt

Advertentie