Is specialiseren beter dan een algemene praktijk houden? ‘Houd het in het begin als je kunt wat breed, je kunt het conflict van je cliënt dan veel beter plaatsen,’ adviseert advocaat Marjan van der List beginnend advocaten tijdens Lawyers Tour.

‘De algemene regels van het vermogensrecht zijn hartstikke belangrijk,’ zegt Van der List. ‘Die moet je wel heel erg scherp hebben, want ze komen in elke gespecialiseerde zaak terug,’ geeft Van der List beginnend advocaten als advies. ‘Soms kan een specialisatie in het begin meer een beperking zijn.’

Marjan van der List werkt momenteel als eenpitter op het gebied van personen- en familierecht, ondernemingsrecht en vastgoed. In 2015 zwaaide ze af als bestuurslid van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten, een functie die ze enkele jaren vervulde. Op de vraag uit de zaal wat ze doet om haar kwaliteit als eenpitter scherp te houden, antwoordt ze dat ze een groep eenpitters en advocaten bij kleine kantoren om zich heen heeft waarmee ze wekelijks overleg heeft.

Op de vraag wat een advocaat op vrijdagavond moet doen: jurisprudentie lezen of iets totaal anders, antwoordt Van der List: ‘Ik denk dat inlevingsvermogen iets is wat je als advocaat echt moet hebben. Niet alleen om te begrijpen wat de andere advocaat doet en waar de andere partij mee bezig is, maar ook om je te verplaatsen in wat voor oplossing voor je cliënt zou passen, terwijl hij er zelf misschien nog niet op komt. Dus probeer je in te leven.’ Hoe je dat doet? ‘Ga naar toneel, ga naar de film, lees een boek en hoor wat daar allemaal meegemaakt wordt. Zorg dat je weet wat er leeft. Dat helpt in de praktijk, maakt het ook leuker.’
Advertentie