De Amsterdamse deken Pieter van Regteren Altena treedt per 1 april aan als nieuwe voorzitter van het dekenberaad. Hij volgt Emilie van Empel, deken van Breda Middelburg op. 

‘Ik zie het als een belangrijke taak om een slinger te geven aan die punten die het college van toezicht heeft benoemd als verbeterpunten,’ zegt Van Regteren Altena. De komende tijd wil hij zich concentreren op de intensivering van het financiële toezicht en op de verdere ontwikkeling van het risico gestuurde toezicht. ‘Daar zijn we op dit moment al volop mee bezig.’

Bovendien wil Van Regteren Altena het toezicht binnen de verschillende arrondissementen verder harmoniseren. ‘Daar zijn we al een eind mee gevorderd. Binnen het dekenberaad spreken we daar iedere maand over. Beleidsmatige vragen over hoe we om moeten gaan met het provisieverbod, advocaten die werkzaam zijn binnen een flexibele schil of de detachering van advocaten, komen dan aan bod. We ontwikkelen beleid en houden binnen ons arrondissement vervolgens toezicht op de naleving daarvan.’

Emilie van Empel zwaait per 1 juli af als deken. Voor die tijd draagt ze het voorzitterschap over aan Van Regteren Altena.
Advertentie