Rechtspraak, politie en Openbaar Ministerie willen dat het nieuwe kabinet jaarlijks 100 miljoen euro uittrekt om de strafrechtspleging te verbeteren. De betrokken organisaties zeggen dat investeringen nodig zijn om de schaarste aan middelen en de verouderde IT-systemen aan te pakken.
Het rapport is donderdag overhandigd aan minister Blok van Veiligheid en Justitie. In het rapport wordt gewag gemaakt van een lange lijst structurele knelpunten. ‘Te veel strafbare feiten leiden niet tot het oppakken van een verdachte. Van te veel aangiften blijft onduidelijk wat ermee gebeurt. Te veel strafzaken duren langer dan nodig.’
Volgens de drie organisaties is daarnaast de werkdruk te hoog en bestaat er te weinig onderling begrip tussen de professionals van de verschillende geledingen. Ze pleiten voor extra geld om de problemen het hoofd te kunnen bieden. ‘Zonder een dergelijke versterking zal het functioneren van de strafrechtketen zodanig onder druk komen te staan dat haar maatschappelijke legitimiteit in het geding kan komen. Dit kan zich concreet vertalen in onder meer een te lage kans op straf voor crimineel gedrag, een te grote kans op fouten en in oplopende doorlooptijden. Dit kan leiden tot nog meer onvrede in de maatschappij, op de werkvloer en in de politiek, en daarmee tot grotere druk op de rechtsstatelijke verhoudingen’, waarschuwen ze.
AR-lid Bert Fibbe van de NOvA noemt het opvallend dat de drie organisaties in hun gezamenlijke rapport het belang van adequate rechtsbijstand onderstrepen. In het rapport wordt rechtsbijstand genoemd als een fundamenteel recht, naast het recht op een eerlijk proces en het recht op een onafhankelijke rechter.
Advertentie