Een advocaat is door de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden van het tableau geschrapt, omdat hij stelselmatig niet voldeed aan verzoeken van de deken om gevraagde informatie te verstrekken.

De advocaat gaf ter zitting toe dat het bezwaar van de deken juist was. Bij problemen zou hij ‘zijn kop in het zand steken’. Naast de dekenklacht liepen er nog vijf andere tuchtzaken tegen de advocaat. Zo liet hij na om aangenomen opdrachten van cliënten uit te voeren en communiceerde hij niet of nauwelijks met zijn cliënten.

De advocaat was in 2011 en 2014 ook al tuchtrechtelijk veroordeeld. Met dat in het achterhoofd kwam de raad tot de conclusie dat de advocaat niet in de advocatuur thuishoort. Er is sprake van een ‘onvoldoende besef van verantwoordelijkheid in de wijze waarop hij zijn kantoor organiseert met betrekking tot de belangen van cliënten’, aldus de raad.

 

Advertentie