Als het aan de algemene raad van de NOvA ligt, worden advocaten in de toekomst verplicht jaarlijks minimaal tien PO-punten per specialistisch rechtsgebied te behalen. Het voorstel, in het kader van integraal kwaliteitsbeleid, is deze week baliebreed ter consultatie neergelegd.

De NOvA heeft in het voorstel een selectie gemaakt van de rechtsgebieden waarop het vereiste van een minimum aan tien PO-punten zou moeten gelden. Dit gaat om arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, huurrecht, jeugdrecht, personen- familie- en erfrecht, psychiatrisch patiëntenrecht, strafrecht en asiel- en vreemdelingenrecht.

Volgens de AR is het behalen van opleidingspunten een belangrijk middel voor het op peil houden van de vakbekwaamheid. ‘Steeds complexer wordende juridische domeinen, specialisatiewensen vanuit rechtzoekenden en ontstane verschillen tussen enerzijds de vereisten aan advocaten binnen de toevoegingspraktijk en anderzijds advocaten in een betalende praktijk, maakt dat integraal kwaliteitsbeleid, waar specialisatie onder valt, tot speerpunt is gemaakt.’

Het vereiste van minimaal tien PO-punten per rechtsgebied heeft met name verstrekkende gevolgen voor advocaten die gespecialiseerd zijn in meer dan twee rechtsgebieden. Voor hen betekent het een puntenverzwaring. ‘Een specialisatie op een of twee rechtsgebieden is op dit moment mogelijk binnen de huidige jaarlijkse twintig PO-puntenverlichting,’ aldus de AR. ‘Bij een profilering als specialist op bijvoorbeeld vier rechtsgebieden zouden op jaarbasis 40 PO-punten moeten worden behaald.’

Samen met de verplichting van de tien PO-punten per specialisatie wil de NOvA ook het rechtsgebiedenregister verbeteren, zodat een rechtzoekende weet dat hij met een gespecialiseerd advocaat van doen heeft. Waar advocaten tot nu toe zelf konden bepalen of ze hun specialisaties registreerden, wordt met deze nieuwe maatregelen een registratie dus verplicht. Voor advocaten die alleen algemene praktijk aanvinken blijft het bestaande vereiste van jaarlijks twintig PO-punten bestaan.

Advocaten hebben tot en met 30 mei 2017 de tijd om te reageren op de voorstellen van de NOvA via [email protected]. De reacties worden gepubliceerd op de website van de NOvA onder vermelding van de naam van de inzender. De AR zal, ook via de website, reageren op de ingezonden reacties. De reacties op de consultatie worden daarnaast besproken tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden op 21 juni 2017.

Advertentie