Het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ is vandaag samen met een reeks andere politiek gevoelige wetsvoorstellen controversieel verklaard. De Tweede Kamer zal de wetsvoorstellen op deze lijst niet behandelen totdat de nieuwe regering is aangetreden.

Het wetsvoorstel waarmee criminele Antillianen teruggestuurd kunnen worden en het voorstel dat de mogelijkheden om disciplinaire en andere maatregelen aan rechters uit te breiden, vallen beide onder de categorie controversieel. Evenals het wetsvoorstel over regels voor de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring. De wijziging van de Penitentiaire beginselenwet komt ook voor op de lijst met wetsvoorstellen die zijn aangehouden.

De wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken is aangehouden.

En ook de wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering om de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken staat in de wacht.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie