Volgens de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, moet de wetgever bij het vaststellen van regels of beleid meer rekening houden met ‘het perspectief van de burger’. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van de ombudsman dat woensdag werd gepresenteerd.

Volgens de ombudsman gaat de overheid te veel uit van de ‘zelfredzame burger’. Deze loopt in de praktijk nog vaak tegen problemen aan op het gebied van onder andere armoede en schulden, digitalisering van de overheid en toegang tot voorzieningen van bijvoorbeeld gemeentes.

Van Zutphen geeft in het jaarverslag aan dat het vaak fout gaat als pas achteraf aan de burger wordt gedacht, zoals bij de pgb-problematiek. ‘Doordat te laat nieuwe regels werden bedacht en toegevoegd aan de wet, werd de betrouwbaarheid van de overheid geweld aangedaan.”

In 2016 kwamen er bij de Nationale Ombudsman zo’n 35.000 klachten binnen; een lichte daling ten opzichte van 2015, waarin 38.500 klachten werden ingediend. De ombudsman startte daarnaast vaker onderzoeken uit eigen beweging: 28 in 2016 tegenover 19 in 2015. Zo werden het toenemende aantal huishoudens met schulden, digitaliseringsoperaties van de overheid en decentralisatie van onder andere de Jeugdwet onderzocht.

Advertentie