Per 1 september wordt digitaal procederen verplicht voor advocaten in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan 25.000 euro die procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Dat heeft De Rechtspraak donderdag bekendgemaakt.

Digitaal procederen kan straks op twee manieren: via de digitale systemen Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak. Die laatste is per 15 mei 2017 beschikbaar voor de civiele vorderingsprocedure bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland.

‘Dit is het begin van een grote transformatie in de juridische wereld,’ aldus Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. ‘Sinds 2013 is hard gewerkt aan de benodigde wetgeving om digitaal te kunnen procederen en aan het inrichten van de digitale procedures. Op vrijwillige basis is er al volop geoefend in asiel- en bewaringszaken, nu gaan we de volgende fase in. Digitalisering draagt bij aan snellere en toegankelijkere rechtspraak.’

Naar verwachting wordt het digitaal procederen bij civiele handelsvorderingszaken vanaf 25.000 euro in het voorjaar van 2018 ook bij de andere negen rechtbanken verplicht. Op 12 juni wil De Rechtspraak al starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken.

Het startsein voor het digitaal procederen volgt op het groene licht dat de NOvA heeft gegeven. ‘Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid van het webportaal, afspraken die met de rechterlijke macht zijn gemaakt rond de verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding bij storingen aan de stroomvoorziening, de internetverbinding of de advocatenpas, de uitwerking van de noodscenario’s en de mate van ondersteuning van advocaten door het Rechtspraak Servicecentrum, heeft de NOvA vertrouwen dat gestart kan worden met de uitrol van de eerste verplichte fase voor civiel en bestuur,’ aldus algemeen deken Bart van Tongeren.

Advertentie