In 2016 hebben meer justitieverwijzingen naar Bureau Halt plaatsgevonden dan in 2015: 17.030 tegenover 16.486. Dat blijkt uit het jaarverslag 2016 van Halt.

De interventies vinden voornamelijk plaats bij vermogensdelicten (27 procent), schoolverzuim (achttien procent) en baldadigheid (elf procent). Het gaat daarbij om jongeren tussen de twaalf en achttien jaar.

De organisatie richt zich voornamelijk op het voorkomen van recidive en genoegdoening voor het slachtoffer. In 2016 bood negentig procent van de jongeren zijn excuses aan en werd 131.500 euro aan schadevergoeding uitgekeerd aan slachtoffers.

Ouders van de daders worden actief betrokken; in 93 procent van de zaken is een van de ouders of verzorgers bij het eerste gesprek tussen de jongere en Bureau Halt aanwezig geweest. ‘Een essentieel onderdeel van de aanpak is de verbinding met ouders en indien nodig met de bredere omgeving van de jongeren (school, sport, wijkteam) en genoegdoening aan slachtoffers en maatschappij,’ aldus¬†Janet ten Hoope, directeur-bestuurder Halt.

Advertentie