Het aantal vreemdelingenzaken is in 2016 met 32 procent gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Vorig jaar ging het om bijna 31.000 zaken, in 2015 waren dit er ruim 23.000. Dat meldt De Rechtspraak donderdag.

De stijging wordt met name veroorzaakt door zaken waarbij asielzoekers in beroep gaan tegen de afwijzing van hun verblijfsaanvraag door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De afgelopen jaren nam De Rechtspraak verschillende maatregelen om vreemdelingenzaken sneller te laten verlopen. Zo wordt een zogenoemde buffercapaciteit aangehouden om een plotselinge toename van het aantal zaken – door bijvoorbeeld oorlogen of natuurrampen – op te kunnen vangen. Capaciteitsproblemen spelen hierdoor minder snel.

Advertentie