In 2016 waren er 290 gegronde klachten over advocaten, tegenover 345 het jaar ervoor. De tuchtrechter kreeg in totaal iets minder klachten binnen, blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van het Hof en Raden van Discipline.

In 2016 behandelde het hof en de raden ongeveer 1.335 klachtprocedures. Dat is een daling ten opzichte van de 1.660 klachten in 2014 en 1.470 gevallen in 2015.

Een klacht kan door een belanghebbende worden ingediend, dat wil zeggen een cliënt, een wederpartij of een derde die meent dat de betamelijkheidsnorm uit artikel 46 Advocatenwet jegens hem is geschonden.

De raden van discipline deden 1.038 zaken af in 2016. Zij gaven daarbij 856 tuchtrechtelijke oordelen: in 66 procent van de gevallen werd de klacht ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Elf advocaten werden in 2016 onherroepelijk geschrapt van het tableau. Zij mogen het beroep van advocaat niet meer uitoefenen. In 2015 waren dat er nog zes.

Bij het Hof van Discipline in Den Haag werden 337 zaken behandeld. Van de 243 beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 134 een bekrachtiging en 76 een (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van een uitspraak van een raad van discipline. De overige hogerberoepszaken eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking.

Het blijft gissen naar de oorzaak van de daling van het aantal tuchtzaken, volgens de tuchtcolleges. Het jaarverslag spreekt over beter presterende advocaten, maar ook is het goed mogelijk dat veel klachten niet meer bij de tuchtrechter belanden omdat zij eerder al zijn opgelost door de eigen klachtenfunctionaris. Die moet elke advocaat sinds 2015 hebben.

Nederland kent volgens het jaarverslag 17.343 advocaten, verdeeld over de vier ressorts van de raden van discipline in Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch. De raad van discipline in Arnhem-Leeuwarden deed de meeste zaken af: 337 van de eerder genoemde 1.038 procedures. Ook bij het Hof van Discipline kwamen de meeste zaken uit dit ressort, namelijk 64.

 

Advertentie