Rechters handelden in 2016 bijna 35.000 echtscheidingsprocedures af; ruim 1.000 minder dan in 2015. Dat blijkt uit het WODC-rapport Scheidingen 2016 – Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand.

Het aantal procedures over kinderalimentatie daalt sinds 2013. In 2016 waren er 7.100 procedures om kinderalimentatie vast te stellen (ruim 3.200 zaken) of te wijzigen (bijna 3.900 zaken).

Het aantal gezagszaken nam in 2016 toe (6.400 zaken in 2016 tegenover 5.500 zaken in 2015), net als procedures rondom het vaststellen of wijzigen van omgangsregelingen; van bijna 2.500 zaken in 2015 naar 2.800 zaken in 2016. Wel blijft het aantal rechtszaken over partneralimentatie dalen. In 2015 ging het om 1.300 procedures, in 2016 om 1.200 gevallen.

Vorig jaar werden ruim 1.900 familiezaken doorverwezen naar mediation. Er is wel sprake van een daling: in 2015 werden nog 2.100 zaken geschikt geacht voor mediation. Bij 56 procent van afgeronde mediations in 2016 werd (gedeeltelijke) overeenstemming bereikt, in 2015 ging het om 59 procent.

Het totaal aantal hoger beroepsprocedures in scheidingszaken veranderde niet veel ten opzichte van 2015 en bedroeg in 2016 ruim 3.200 zaken.

Toevoegingen voor alimentatiezaken namen af van 17.000 in 2015 naar 15.400 in 2016, terwijl de rechtsbijstand bij zaken rond scheidingen, omgang, gezag en boedel ten opzichte van 2015 ongeveer gelijk bleef (22.300 procedures).

Advertentie