De huidige regelgeving over verboden voorwerpen binnen de justitiële inrichtingen is ontoereikend, vindt staatssecretaris Dijkhoff (VVD) van Veiligheid & Justitie. De bewindsman heeft daarom het Wetsvoorstel binnenbrengen verboden voorwerpen opgesteld.

Momenteel is het al strafbaar om zaken die buiten de muren verboden zijn, zoals wapens en drugs, een justitiële inrichting binnen te brengen. Dat geldt echter niet voor spullen die binnen de inrichting wel verboden zijn, maar daarbuiten niet.

‘Gebleken is dat er steeds nieuwe manieren worden gevonden om verboden voorwerpen de inrichting binnen te brengen,’meldt de memorie van toelichting. ‘Voorbeelden zijn mini-telefoons die in tennisballen over de muur van een justitiële inrichting worden gegooid en drones die worden gebruikt om mobiele telefoons of gereedschappen een inrichting binnen te brengen.’

Het wetsvoorstel moet daar verandering in brengen door ook het binnensmokkelen van voorwerpen die in de buitenwereld niet verboden zijn, strafbaar te stellen. Wel moet het daarbij gaan om voorwerpen waarvan het bezit en gebruik de orde en veiligheid binnen de inrichting in gevaar kan brengen.

Ook het binnensmokkelen van brieven kan onder het nieuwe wetsvoorstel in strijd zijn met de wet. Als de directeur van de inrichting de betreffende post niet onder ogen heeft gekregen, kan dit een schending van artikel 36 Penitentiaire beginselenwet opleveren.

Bezoekers die verboden voorwerpen binnenbrengen, kunnen een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een flinke geldboete tegemoet zien. De consultatieperiode voor het wetsvoorstel loopt nog tot 19 juni aanstaande.

Advertentie