Er waren vorig jaar minder klachten en tuchtzaken tegen advocaten. Volgens huurrechtadvocaat Marijn Jansen van Het Raethuys Advocatuur in Roden speelt de hoogte van het te betalen griffierecht daar een rol bij.

‘In het aprilnummer van het Advocatenblad schrijft Kees Pijnappels, hoofdredacteur van het Advocatenblad, over de dalende trend met betrekking tot het aantal klachten en tuchtzaken. Dit geeft aanleiding tot een reactie. Genoemd worden een aantal ontwikkelingen en mogelijke redenen voor het tussen 2014 en 2015 en in 2016 dalen van het aantal ingediende klachten en het nog sterker dalen van het aantal tuchtzaken bij de raden van discipline. Tuchtzaken ontstaan door het doorzenden van een klacht door de deken.

Daaraan wordt als mogelijke verklaring het zorgvuldiger te werk gaan door de beroepsgroep gekoppeld. Het zou gerechtvaardigd lijken te concluderen dat het de goede kant op gaat met de kwaliteit van de Nederlandse advocatuur. Op zich goede pr voor de orde(s) en een hoopvolle conclusie, maar is die juist?

Wat mij betreft wordt hierbij namelijk een voor de hand liggende en in de ontwikkeling passende factor over het hoofd gezien en ten onrechte geheel niet benoemd: het per 1 januari 2015 in werking treden van artikel 46e lid 1 van de Advocatenwet, oftewel het door een klager moeten betalen van vijftig euro griffierecht. Dit alvorens de deken een klacht ter kennis brengt van de raad van discipline.

Men kan verwachten dat dit klagers, zeker die zonder ‘echte’ klacht en de regionaal bekende zogenaamde veelklagers, afschrikt en met name ook maakt dat klachten die worden ingediend bij de deken minder snel bij de raad van discipline belanden.

Zou men de cijfers hiermee kunnen corrigeren, dan is de vraag welke conclusie nog kan worden getrokken.’

Mr. Marijn Jansen

 

Advertentie