De advocaat die op 20 maart werd geschorst wegens het verrichten van werkzaamheden als advocaat terwijl ze niet beschikte over een stageverklaring, is van het tableau geschrapt door de Amsterdamse Raad van Discipline.

De stage en praktijkvoering van de advocaat werden volgens de raad gekenmerkt door conflicten, onder meer als gevolg van het stiekem opnemen van een gesprek met haar mentor. Daarnaast weigerde ze mee te werken aan de inhoudelijke toets door de raad van de orde en toezicht van de deken.

Ook ter zitting van de raad was verweerster erg terughoudend met het verstrekken van informatie, zoals het geven van inzicht in haar financiële situatie en de namen van degenen die volgens verweerster haar praktijk waarnamen. ‘Verweerster geeft in alle opzichten blijk van een zeer onprofessionele houding,’ aldus de raad.

Advertentie