Digitaal procederen wordt per 12 juni 2017 verplicht in asiel- en bewaringszaken bij alle rechtbanken en per 1 september 2017 in vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (de handelszaken met advocaat) bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Dat staat in het inwerkingtredingsbesluit dat donderdag in het Staatsblad is gepubliceerd.

Met dit Koninklijk Besluit is een nieuwe stap gezet in de gefaseerde inwerkingtreding van de wetten en besluiten van het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak). Digitaal procederen is in civiele vorderingsprocedures al per 1 maart 2017 bij de Hoge Raad ingevoerd.

Verder is de procedure voor de burgerlijke rechter vereenvoudigd, waardoor de rechter al vroeg contact heeft met partijen voor het vragen van toelichting, het horen van getuigen of deskundigen en het aftasten van schikkingsmogelijkheden aftasten. Is de zaak ingewikkeld, dan kan de rechter de basisprocedure aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde.

Het Koninklijk Besluit is een formele stap in het KEI-traject. De Rechtspraak had vorige maand al laten weten klaar te zijn voor digitaal procederen in de beide arrondissementen.

Advertentie