De Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel de Commissie Van der Meer genaamd, komt niet op 1 juni 2017 met haar eindrapport, maar uiterlijk oktober van dit jaar. Dat blijkt uit een brief van Van der Meer die demissionair minister van Veiligheid & Justitie Stef Blok vandaag naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘De materie van de puntentoekenning in het stelsel van rechtsbijstand die gebaseerd moet zijn op tijdsbesteding door rechtsbijstandsverleners, waarin rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen en waarin bovendien nagedacht is over de prikkels die in het stelsel zitten, is zeer complex,’ zegt Van der Meer in de brief. ‘Dit gegeven en het belang van een rechtvaardig en duurzaam resultaat, zowel voor betrokkenen als voor de opdrachtgever, rechtvaardigen naar het oordeel van de commissie dat betrokkenen in het stelsel in voldoende mate worden gehoord. Het belang van een adequaat en dus uitvoerig opgezet onderzoek maakt een oplevering van een verantwoord eindadvies vóór 1 juni 2017 onmogelijk.’

De commissie is op twee september 2016 in het leven geroepen nadat uit onderzoek van de commissie Wolfsen en de commissie Barkhuysen constateerden dat de puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand gebaseerd zijn op gegevens van ruim twintig jaar geleden. De Commissie van der Meer onderzoekt in opdracht van het kabinet of de puntentoekenning in toevoegingszaken moet worden veranderd.

Advertentie