Het Hof van Discipline heeft maandag een beslissing van de Raad van Discipline bekrachtigd. Daarmee wordt de betreffende advocaat van het tableau geschrapt wegens tekortkomingen in de praktijkvoering.

Uit kantooronderzoek van de deken bleek dat de oud-advocaat, die sinds 1992 advocaat was, zijn dossiers slecht bijhield. Zo waren er, op de opdracht-bevestigingen en enkele standaardbrieven na, geen juridische analyses aanwezig. Hoewel de oud-advocaat na enkele waarschuwingen van de deken zijn dossiers wel wat beter op orde had, bleef de situatie zorgelijk. ‘Uit de dossiers blijkt niet dat de advocaat gedegen kennis heeft van het materiële en formele recht op de rechtsgebieden waarop hij de praktijk uitoefent,’ aldus de deken.

Zowel de raad als het Hof van Discipline sloten zich hierbij aan. De advocaat gaf ook na de waarschuwingen van de deken nog geen blijk van inzicht over het feit dat hij handelde in strijd met de zorg die hij jegens zijn cliënten behoort te betrachten, aldus het hof. ‘Al met al moet worden geconstateerd dat de praktijk van verweerder al gedurende zeer lange tijd ernstige gebreken vertoont.’

Advertentie