Het Hof van Discipline heeft een advocaat geschrapt omdat hij in 2013 en 2014 een vrouw bijstond, zonder deze te hebben gezien of gesproken. Volgens het hof oordeelde de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden eerder terecht dat de man ‘niet thuishoort in de advocatuur’.

De vrouw was van Chinese komaf en beheerste de Nederlandse taal nauwelijks. Met een ‘goede vriend’ kocht ze een huis, maar kwam vervolgens de koopovereenkomst niet na. De rechter veroordeelde het duo daarom tot een schadevergoeding van ruim 70 mille. Tijdens deze procedure werden de twee bijgestaan door de betreffende advocaat. Die was echter ingehuurd door de ‘goede vriend’, vaste cliënt van de advocaat. De vrouw heeft hij, volgens haar bewering, niet gesproken.

Het hof verwijt de advocaat dat hij geen overleg heeft gevoerd met de Chinese en geen oog heeft gehad voor haar belangen. Gezien haar achtergrond had ze bij de rechter wellicht op enige coulance kunnen rekenen. Om die reden had de advocaat haar ook moeten adviseren in hoger beroep te gaan, hetgeen hij niet heeft gedaan.

Het hof heeft ook laten meewegen dat de betreffende advocaat sinds 2000 al zeven keer voor kortere of langere tijd was geschorst.

 

Advertentie