De reorganisaties bij de rechtbanken, als gevolg van het verplicht digitaal procederen, gaan mogelijk tot bezettingsproblemen leiden bij de administraties. Dat schrijft minister Blok van Veiligheid & Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

De digitalisering van processen heeft grote gevolgen voor het personeel van de Rechtspraak, stelt Blok. Geleidelijk zal steeds minder administratief personeel nodig zijn. Eind vorig jaar hebben de betreffende medewerkers te horen gekregen dat ze boventallig zijn. De feitelijke uitstroom van deze medewerkers vindt de komende jaren plaats. Voor de gerechten kan de reorganisatie tijdelijk tot knelpunten leiden in de bezetting van de administraties, waarschuwt de minister. Hij voegt daaraan toe dat de Rechtspraak tijdelijk personeel inzet om die knelpunten weg te nemen.

Invoering van het verplicht digitaal procederen, kortweg KEI genoemd, wordt duurder dan verwacht, schrijft Blok verder. Door latere inwerkingtreding van de wetgeving lopen de ontwikkelkosten langer door en komen de besparingen later. De financiële consequenties daarvan zijn nu nog niet bekend. Wie er gaat opdraaien voor de extra kosten is nog niet duidelijk.  Eerder hebben het ministerie en de Rechtspraak afgesproken dat gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht wanneer besparingen later komen dan verwacht.

Het verplicht digitaal procederen gaan volgend maand in, vooralsnog alleen in asiel- en bewaringszaken. Tot dusver zijn op vrijwillige basis ruim 6000 zaken digitaal ingediend door ongeveer 288 verschillende advocaten. In verband met de zomerperiode is het belangrijk dat de zaakstroom snel start, maar dat er ook nog voldoende voorbereidingstijd is voor advocaten die nog niet vrijwillig digitaal hebben geprocedeerd, aldus Blok.

Bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland wordt op 1 september digitaal procederen verplicht bij civiele vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. De ervaring daarmee is aanzienlijk kleiner. Bij beide rechtbanken zijn tot dusver zeventien gefingeerde zaken afgehandeld.

 

Advertentie