Armoede zet mensenrechten onder druk. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage  Mensenrechten in Nederland: Armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten, die deze week verscheen. Het college vraagt de overheid een nationaal programma te ontwikkelen voor het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting.

Het recht op gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting komen door armoede in het gedrang, is een van de conclusies in de rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het college wijst op de vicieuze cirkel van machteloosheid, stigmatisering, discriminatie en uitsluiting waarin mensen die in armoede leven, terecht komen. Voorzitter Adriana van Dooijeweert: ‘Leven in armoede kan iemands menselijke waardigheid aantasten. Daarnaast heeft armoede ook gevolgen voor onze samenleving. Als mensen het gevoel hebben er niet bij te horen, kan dat leiden tot maatschappelijke onvrede en verlies van vertrouwen in instituties zoals de overheid en de rechtsstaat.’

Laaggeletterd
Volgens de rapportage zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd. Van hen is een groot deel langdurig arm, veel van hen hebben problemen met gezondheid en zijn minder maatschappelijk en politiek betrokken. Het hebben van werk lijkt ook geen garantie om niet in armoede terecht te komen of er juist uit te komen. Daarbij neemt het aantal daklozen toe en kunnen veel mensen volgens het college hun woonlast niet opbrengen.
Nationaal programma
Met een beleidsvisie en een nationaal programma moet de overheid armoede en sociale uitsluiting voorkomen, stelt het college. Het recht op een behoorlijke levensstandaard, gezondheid, onderwijs, arbeid en huisvesting moeten daarbij volgens het college in ieder geval aan bod komen.
Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie