‘Teeven toont publiekelijk de echte reden voor forse bezuinigingen advocatuur: als oneigenlijk middel voor criminaliteitsbestrijding,’ aldus algemeen deken Bart van Tongeren van de Nederlandse orde van Advocaten (NOvA). Hij deed de uitspraak op Twitter als reactie op het interview met Fred Teeven in De Groene Amsterdammer

In dat interview zegt Teeven onder meer bewust te hebben ingezet op bezuiniging op de advocatuur om de verdediging van verdachten te verzwakken. Hij deed dit in zijn rol als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onder minister Ivo Opstelten in de periode tussen 2010 en 2015.

‘Het afknijpen van verdediging in strafzaken beperkt de toegang tot het recht en is een aantasting van de rechtsstaat,’ vindt Van Tongeren. Wat hem betreft moeten de € 85 miljoen aan bezuinigingen van Teeven, die nog steeds op stapel staan, worden stopgezet.

Ook de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) is verbijsterd over de uitspraken van Teeven, zo blijkt uit een mail. ‘Het is schokkend en feitelijk onbestaanbaar om te lezen dat iemand die een goed oog zou moeten hebben voor het in stand houden van de rechtsstaat er niet wakker van ligt als personen ten onrechte worden opgesloten. Ook vinden wij het onverteerbaar dat de doorgevoerde en nog door te voeren bezuinigingen – anders dan ons stelselmatig is voorgehouden – niet uit financiële noodzaak  werden/worden doorgevoerd, maar zijn ingegeven door de wens te voorkomen dat een advocaat (de advocatuur) naar behoren zijn of haar werk kan doen.’

Advertentie