Met het inzetten van Artificial Intelligence is het mogelijk om in te spelen op het verbeteren van effectiviteit, kostenbesparing en het verbeteren van de klantervaring. Om de effectiviteit te verbeteren werken mensen aan contract versnellers of in ons geval aan het automatisch classificeren van rechtsgebieden. Om kosten te besparen werkt men aan software robots die routine taken overnemen. Om de klantervaring te verbeteren wordt er gewerkt aan steeds slimmer wordende chatbots.

De mogelijkheden worden steeds verder uitgebreid maar zijn onder te verdelen in een aantal gebieden zoals:

  • Computer vision;
  • Digitale immersie;
  • Natural language processing (NLP);
  • Neo-cortex computing;
  • Neutrale netwerken;
  • Machine learning.

Om de week praten we u graag bij over een nieuw onderwerp, ditmaal bespreken we Natural Language Processing.

Natural Language Processing (NLP)

NLP is een methode waarmee computers menselijke taal analyseren, begrijpen en betekenis afleiden. Het biedt nieuwe kansen om informatie en nieuws te verzamelen, teksten samen te vatten maar ook op het gebied van spraakherkenning. Waar normale tekst processoren, tekst behandelen als losse symbolen, wordt NLP gebruikt om de hiërarchie en structuur in onze woorden te herkennen. Verschillende woorden vormen een uitdrukking, verschillende uitdrukkingen vormen een zin en zinnen brengen uiteindelijk ideeën over. Natural Language Processing wordt gebruikt voor text mining, machine translating en automatische vraag beantwoording.

Hugo, een van de studenten uit de Proeftuin van Legal Intelligence heeft vorig jaar gewerkt aan het automatisch indelen van juridische uitspraken en teksten in rechtsgebieden. Hierdoor kunnen wij automatisch bepalen of een tekst informatie bevat over ondernemingsrecht, arbeidsrecht of andere rechtsgebieden. Hiermee kunnen wij bij het toevoegen van Interne Knowhow onderscheid maken tussen juridische informatie en irrelevante informatie en dit direct classificeren.

Iemand die ook grote stappen maakt op het gebied van NLP met een juridische randje, is Arjan van Hessen. Arjan van Hessen is onderzoeker bij de Universiteit Utrecht & de Universiteit Twente. Hij is werkzaam bij Telecats, en is betrokken bij de ontwikkeling van Taal-en Spraaktechnologie. Hij richt zich met name op het toegankelijk maken van grote hoeveelheden gesproken tekst en deed onder andere projecten gericht op de geesteswetenschappen, het vastleggen van gesproken geschiedenis en het ontsluiten van rechtspraak. Daarnaast werkt Arjan van Hessen mee aan het innovatieproject FIODSpraak, waarbij wordt gewerkt aan het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van het verwerkproces van auditief opgenomen gesprekken.

Natural Language processing is één van de belangrijkste focusgebieden voor Legal Intelligence. Wij hopen u de komende periode verder te inspireren over de vele technische mogelijkheden die de toekomst biedt.

Advertentie