In 2016 werd 8 procent minder aangifte gedaan. Met name met betrekking tot diefstallen (woninginbraken, zakkenrollen en straatroven) is een duidelijke daling zichtbaar. Dat blijkt uit de AD Misdaadmeter.

In de grote steden bleek de criminaliteit sneller te dalen dan in de kleine dorpen. Amsterdam blijft de onveiligste stad van het land, al was de daling daar wel in lijn met het landelijk gemiddelde van 8 procent. Dat kon niet worden gezegd van Eindhoven, waar de criminaliteit maar met 0,2 procent daalde. De stad steeg dan ook van plek drie naar twee in vergelijking tot het jaar daarvoor. Rotterdam maakt de top drie compleet.

De top 3 van veiligste gemeenten in het land bestaat uit het Twentse Tubbergen, Noord-Brabantse Sint Anthonis en Groningse Ten Boer (de veiligste gemeente vorig jaar).

Voor de samenstelling van de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2016. De ranglijst van (on)veilige gemeenten is berekend door te kijken naar de cijfers van tien delicten: woninginbraak, inbraak in schuur of garage, diefstal uit auto, diefstal van auto of motor, zakkenrollen, bedreiging, mishandeling, straatroof, overvallen en vernieling. Deze delicten worden per gemeente afgezet naar inwoneraantal en gewogen naar impact voor het slachtoffer. De delicten zijn gebaseerd op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Advertentie