Meer informatie over de achtergrond van een strafzaak leidt tot een minder grote behoefte aan een strengere straf. Dat blijkt uit een onderzoek uit het vakblad Trema.

Voor het onderzoek werden 88 universitaire psychologiestudenten en 71 ROC-studenten van de opleiding Dienstverlening gevraagd een mishandelingszaak te beoordelen. Ze kregen óf een samengevat strafdossier te lezen óf een kort krantenbericht. Vervolgens werd de studenten gevraagd welke straf zij zouden opleggen als ze rechter zouden zijn in deze zaak. Uit de resultaten bleek dat deelnemers met een hoger opleidingsniveau gemiddeld een straf van bijna vijf maanden voorstelden, terwijl deelnemers met een lager opleidingsniveau een straf van gemiddeld ruim negen maanden prefereerden.

De conclusie dat meer informatie tot een minder grote behoefte aan strengere straffen leidt, geldt voor zowel hoger als lager opgeleiden, al is de invloed van meer informatie bij die laatste groep veel groter. De onderzoekers geven daarvoor meerdere verklaringen. Zo zijn lager opgeleiden minder goed geïnformeerd over de werking van het rechtssysteem dan hoger opgeleiden en verschilt de manier waarop beide groepen nieuws tot zich nemen. Verder hebben laag opgeleiden doorgaans meer te maken met criminaliteit en zijn ze minder bekend met het feit dat de straffen die rechters opleggen de afgelopen decennia zijn gestegen.

Als oplossing wordt betere informatievoorziening door de onderzoekers aangedragen. Daarbij is met name duidelijk taalgebruik van groot belang.

Advertentie