Oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven overweegt juridische stappen tegen De Groene Amsterdammer, zo meldt EenVandaag. Volgens Teeven heeft hij het blad nooit een interview gegeven en kan hij reputatieschade oplopen. 

Vanuit de advocatuur werd donderdag woedend gereageerd op de uitlatingen van de VVD-politicus in De Groene Amsterdammer. In het interview zei hij tegen publicist en wetenschapper Henri Beunders bewust te hebben bezuinigd op de advocatuur  om ‘verdere verstrenging van het strafrecht’ mogelijk te maken.

Teeven zegt nu dat zijn uitspraken volledig uit hun context zijn gerukt. Zowel NRC als EenVandaag heeft hij laten weten te hebben meegewerkt aan een onderzoek, niet aan een journalistiek vraaggesprek. ‘Ik heb nooit een interview aan De Groene gegeven,’ aldus de oud-staatssecretaris tegen EenVandaag. ‘Wel heb ik achtergrondgesprekken gevoerd met wetenschapper Henri Beunders. Hij heeft wel stukken aan mij laten lezen. Maar dit bewuste artikel heeft hij nooit aan mij voorgelegd. Ik heb het ook nooit geaccordeerd.’

Beunders weerlegt de verklaring van Teeven. De hoogleraar zegt er persoonlijk voor in te staan dat Teeven zijn uitlatingen heeft gedaan en dat de VVD’er wist dat er publicatie in De Groene Amsterdammer zou volgen. Hij staaft zijn bewering met een transcript van het interview, dat hij onder meer heeft toegestuurd aan De Volkskrant.

Advertentie