De Haan Advocaten en de deken van de orde van advocaten in Noord-Nederland, Rob Geene, hebben geen akkoord bereikt in het geschil over de wijze waarop het kantoor een grote groep gedupeerden van de aardbeving bijstaat. ‘We zijn niet tot elkaar gekomen,’ aldus Geene tegen het Advocatenblad.

De Haan vroeg aan de gedupeerden, die procederen tegen de NAM wegens waardevermindering van hun woning door de aardbeving, eenmalig honderd euro. Krijgen ze een compensatie van de NAM, dan moet vijf tot tien procent van dat bedrag worden betaald aan het advocatenkantoor.

Geene diende vervolgens een klacht in tegen De Haan Advocaten. Hij meent dat deze constructie in strijd is met gedragsregel dat advocaten geen financiële belangen mogen hebben bij de uitkomst van de procedure. Geene vindt de verdiensten daarnaast buitenproportioneel. De Haan meent dat volgens de regels wordt gewerkt.

De Raad van Discipline had beide partijen gevraagd samen naar een oplossing te kijken. Dat is niet gelukt, blijkt nu. ‘We hebben elkaar in de ogen gekeken en gezegd: “we agree to disagree”,’ zegt Geene. ‘Het is nu aan de Raad van Discipline.’

Advertentie