De Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet de eerder doorgevoerde bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand nog eens tegen het licht houdt. Aanleiding vormen de uitlatingen van oud-Staatssecretaris Fred Teeven vorige week in De Groene Amsterdammer.

Oud-staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven zei vorige week in een interview in De Groene Amsterdammer dat de bezuinigingen op gefinancierde rechtsbijstand onder zijn bewind primair bedoeld waren om het strafklimaat strenger te maken. ‘Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging,’ zei hij onder meer. De uitspraken van Teeven, die volgens de oud-politicus uit hun context zijn gerukt, veroorzaakten veel ophef.

Brief en evaluatie gefinancierde rechtsbijstand

Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) (zie foto) vroeg dinsdagmiddag in de Tweede Kamer om opheldering. Ze wil dat de regering een brief schrijft waarin staat hoe ze tegen de al doorgevoerde bezuinigingen aankijkt. Kamerlid Michiel van Nispen (SP) vroeg ook om een evaluatie van de bezuinigingen tot dusver. Een meerderheid van de Kamer steunde zowel het verzoek om de brief als de evaluatie.

Het verzoek om een debat naar aanleiding van Teevens uitspraken kreeg geen meerderheid. De Kamer wil eerst de brief van de regering afwachten.

Advertentie