Boekrecensie: Onderneming en strafbaar feit / Lange tijd ging de aandacht van justitie voornamelijk uit naar de klassieke individuele criminaliteit. De laatste jaren zijn echter ook bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek.

Door Francisca Mebius

Denk aan strafbaar handelen met opzet, medewerkers die hun werkgever in de problemen brengen of bepalingen, verscholen in een woud van regels, die over het hoofd worden gezien. De impact van strafrechtelijk onderzoek is doorgaans groot. Het kan leiden tot reputatieschade, omzetverlies, een verstoorde bedrijfsvoering en veel interne onrust. De praktijk van de strafrechtspleging in zaken waarin ondernemingen betrokken zijn, wijkt aanzienlijk af van de reguliere strafrechtspleging. Ondernemingsstrafrecht is geen afgebakend gebied binnen de rechtsgeleerdheid, maar een ‘patchwork van juridica’ op het terrein van het strafrecht en daarbuiten.

Aldo Verbruggen, partner bij advocatenkantoor Jones Day, geeft in Onderneming en strafbaar feit (Sdu, 2017) samen met enkele (oud-)‌teamleden inzicht in zijn specialisme, het ondernemingsstrafrecht. In de verschillende hoofdstukken wordt beschreven wat het is, wie binnen een onderneming betrokken zijn bij een strafrechtelijk onderzoek en hoe het is gesteld met de aansprakelijkheid van de onderneming en de leiding. Verder komen de verplichtingen en rollen van de rechtspersoon in het strafproces aan bod en wordt er aandacht besteed aan afdoeningsmodaliteiten, het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie en strafrechtelijke sancties.

Verbruggen zei recent in Het Financieele Dagblad dat bestuurders tot nu toe veelal de dans ontspringen als hun organisatie strafbare feiten heeft begaan. Volgens de advocaat komen ze in de nabije toekomst niet meer weg met een boete of een taakstraf. ‘Wanneer we de Amerikaanse trend volgen, is een gevangenisstraf voor korte of langere tijd geen uitzondering meer voor bestuurders die schuldig zijn bevonden.’ Dit overzichtelijke boek hoort op de boekenplank van de advocaat die zich op het terrein van het ondernemingsstrafrecht begeeft. Nu, maar al helemaal als Verbruggen gelijk krijgt.

Deze recensie verscheen in het meinummer van het Advocatenblad. De hele editie is hier te lezen. 

Advertentie