In de rechtbank Zeeland-West-Brabant komt een thematische rechterskamer, de Ondermijningskamer, voor het verwerken van grote strafzaken. Door de geïntensiveerde aanpak van georganiseerde criminaliteit in Brabant en Zeeland door politie, OM en gemeenten ziet deze rechtbank al enkele jaren een toename van grote strafzaken, zo meldt de Rechtspraak

Kernpunten van de Ondermijningskamer zijn uitbreiding van het aantal rechters en juridisch medewerkers en bundeling van expertise. De zaken komen voort uit grootschalige politieonderzoeken en vergen vaak onderzoek door de rechter-commissaris en extra regiemomenten. ‘Het aantal strafrechters is afgelopen jaren al met een vijfde toegenomen, maar dat is nog niet genoeg,’ aldus rechtbankpresident Marieke Koek.

‘De voorbereidings- en zittingstijd die nodig is voor de behandeling van dit type strafzaken stijgt namelijk harder dan onze rechterscapaciteit. De rechtbank werkt in een logistiek centrum (Verkeerstoren) nauw samen met het Openbaar Ministerie om de nodige zittingscapaciteit te bepalen, zodat voor elke zaak tijdig rechters, juridisch medewerkers (griffiers) en zittingszalen beschikbaar zijn. De Ondermijningskamer is de volgende stap waarmee we deskundige behandeling van deze stroom grote zaken verder willen borgen.’

Ondermijning is het gebruik van legale structuren door de georganiseerde misdaad. Denk bijvoorbeeld aan criminele organisaties die infiltreren in de lokale politiek of vastgoed dat gekocht wordt met crimineel geld. Door ondermijning worden de fundamenten en legitimiteit van het maatschappelijk stelsel in gevaar gebracht. Bij de bestrijding ervan worden zowel het strafrecht als het bestuursrecht ingezet.

Advertentie