De Alphense advocaat Meindert Stelling heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte door de voorzitter en enkele leden van het Hof van Discipline. Volgens Stelling hebben ze hem bewust en op onjuiste gronden het recht ontnomen om zijn tuchtrechters te wraken.

De aangifte van Stelling is de zoveelste stap in een langjarige strijd van de advocaat tegen de gevestigde orde. Stelling (voormalig beroepsofficier) stelde zich aanvankelijk te weer tegen kernwapens, maar richtte zijn pijlen daarna ook op de rechterlijke macht, zijn deken en het tuchtrecht. De raad van discipline in Den Haag schrapte hem vorig jaar van het tableau.

Stelling vecht het beroepsverbod momenteel aan bij het Hof van Discipline. De eerste behandeling in november vorig jaar leidde al meteen tot onmin, waarna hij verzocht zijn tuchtrechters te wraken. Dat verzoek werd in april afgewezen. De tuchtzaak gaat volgende maand verder.

Stelling heeft inmiddels een groep gelijkgezinden om zich heen verzameld, die ijvert voor eerherstel van de advocaat.

 

 

 

Advertentie